Skip to Content

Declarație de confidențialitate

Despre noi

Brink's Cash Solutions (RO) SRL face parte din The Brink's Company, o societate listată la bursă (NYSE: BCO). Brink's este activă în 100 de țări și operează din 52 de țări, având un număr total de peste 76.500 de angajați. Lucrând împreună cu comercianții, băncile și partenerii săi, Brink's dezvoltă soluții de plată prin utilizarea expertizei sale globale în materie de antreprenoriat, plăți, tehnologie și securitate, într-un mod inteligent și interconectat.

Brink's se angajează să îți protejeze confidențialitatea, protejând datele tale personale și asigurându-se că acestea sunt tratate și stocate în siguranță. Această declarație de confidențialitate descrie modul în care noi, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), colectăm unele dintre datele tale personale în timpul vizitei pe această pagină de internet și atunci când utilizezi serviciile noastre.

Te rugăm să citești cu atenție această declarație, întrucât conține informații importante despre cine suntem, cum și de ce colectăm, stocăm, utilizăm și partajăm datele cu caracter personal, precum și despre exercitarea drepturilor tale ca persoană vizată. De asemenea, cum să ne contezi pe noi sau autoritatea de supraveghere relevantă în cazul în care ai o întrebare sau o plângere.

Atunci când Brink's Cash Solutions (RO) colectează și utilizează datele tale cu caracter personal, acționează în calitate de operator de date și, ca atare, trebuie să respecte RGPD, care se aplică în întreaga Uniune Europeană. În calitate de operator de date, suntem responsabili de aplicarea acestei legislații în ceea ce privește utilizarea datelor tale personale.

Nota de informare generală privind prelucrările de date cu caracter personal realizate de Brink's este disponibilă aici.

Informații de contact

Operator date: 

 Brink's Cash Solutions (RO)

Addresă: 

 Șoseaua Pipera nr. 42, etaj 12

Cod poștal: 

020309

Sediu: 

 București, Sector 2, România

Responsabil cu protecția datelor (DPO): 

 diana.postelnicu@brinks.com

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le folosim

„Date cu caracter personal" se referă la toate informațiile referitoare la o persoană care pot fi folosite pentru a o identifica, fie direct, fie indirect.

Prelucrăm datele tale cu caracter personal exclusiv pe următoarele baze legitime:

 • Pe baza consimțământului tău explicit sau implicit. Ai dreptul de a îți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior exercitării acestui drept;
 • Pentru a servi interesele noastre legitime, este posibil ca Brink's să prelucreze datele cu caracter personal în vederea protejării performanței paginii de internet;
 • Pentru a respecta obligațiile legale;
 • Pentru a executa un contract la care ești parte sau pentru a pregăti un contract.

Scopul și categoriile de prelucrare a datelor

Atunci când vizitezi pagina noastră de internet, este posibil să prelucrăm următoarele date cu caracter personal pentru a îți putea oferi serviciile corespunzătoare. Prelucrăm datele tale pentru a facilita furnizarea unei pagini de internet funcționale, pentru a putea trimite buletine informative, pentru a intra în contact cu părțile interesate și pentru a stabili un nivel adecvat de securitate a prelucrării.

Formularul de interes: dacă ne trimiți un mesaj prin intermediul formularelor de interes de pe pagina noastră de internet, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume (prenume, nume de familie);
 • Adresă de e-mail;
 • Telefon (opțional);
 • Numele companiei (opțional).

Dacă ne trimiți un mesaj prin intermediul e-mail-ului de contact de pe pagina noastră de internet, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume (prenume, nume de familie);
 • Adresă de e-mail.

Utilizăm informațiile menționate mai sus pentru a-ți putea răspunde la solicitări și eventual pentru analize de marketing și solicitări de feedback în vederea îmbunătățirii activității sau serviciilor noastre.

În plus, în calitate de furnizor de servicii financiare, Brink's se supune legislației specifice sectorului, inclusiv legislației împotriva spălării banilor.

În relația cu persoane fizice care ne transmit solicitări, reclamații, sesizări etc. este posibil să prelucrăm următoarele date cu caracter personal puse la dispoziție de acestea:

 • Nume (prenume, nume de familie);
 • Adresă de e-mail;
 • Adresă poștală;
 • Telefon;
 • Locația la o anumită dată;
 • Date colectate de aplicațiile folosite pentru a asigura securitatea IT.

Temeiul acestor prelucrări îl reprezintă interesul legitim al companiei noastre sau consimțământul implicit al persoanelor vizate, după caz.

Terțe părți

Pentru furnizarea serviciilor noastre, divulgăm uneori datele tale unor terțe părți, care acționează în calitate de persoane împuternicite ale operatorului. Încheiem acorduri de prelucrare a datelor cu aceste terțe părți pentru a garanta că datele tale sunt prelucrate în mod legitim. Aceste persoane împuternicite pot fi furnizorii de servicii electronice (găzduire site, e-mail, CRM etc) sau agenții de marketing.

În anumite situații este posibil să divulgăm datele persoanelor vizate către instituții ale statului sau autorități:

 • din motive legitime legate de activitatea noastră;
 • pentru constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre ori ale unei alte persoane;
 • pentru că avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice ori alte persoane fizice sau juridice.

Nu divulgăm datele tale cu terte părți fără consimțământul explicit sau fără o obligație legală.

Cookie-uri

Atunci când vizitezi pagina noastră de internet, folosim cookie-uri care sunt necesare pentru a o face funcțională. Aceste module cookie sunt active în mod implicit și nu pot fi dezactivate. În plus, folosim cookie-uri analitice pentru a obține informații despre modul în care vizitatorii folosesc pagina noastră de internet, prin colectarea și raportarea anonimă a datelor. Aceste cookie-uri vor fi active numai cu consimțământul tău. De asemenea, folosim cookie-uri care ne permit să salvăm preferințele tale, cum ar fi limba în care preferi să vizualizei pagina noastră de internet. Acestea sunt, de asemenea, active numai dacă ți-ai acordat consimțământul. În cele din urmă, folosim cookie-uri de marketing pentru a urmări comportamentul vizitatorilor pe diferite pagini de internet. Prin utilizarea acestora, putem oferi vizitatorilor publicitate personalizată, care este mai relevantă pentru fiecare utilizator în parte. Din nou, acestea sunt active numai pe baza consimțământului tău.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu RGPD, în calitate de persoană vizată, beneficiezi de anumite drepturi. Aceste drepturi sunt enumerate și explicate mai jos. Dacă dorești să îți exerciți oricare dintre drepturile tale, te rugăm să contactezi DPO-ul nostru (vezi secțiunea informații de contact în partea de sus a acestei declarații de confidențialitate).

Dreptul de acces: ai dreptul de a solicita o copie a datelor tale cu caracter personal. Această copie include informații despre scopurile prelucrării, durata și locul de stocare a datelor și cui furnizăm aceste informații.

Dreptul de rectificare: în cazul în care consideri că oricare dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce te privește este incorectă sau incompletă, ai dreptul de a solicita rectificarea.

Dreptul de ștergere: în anumite situații, ai dreptul la ștergerea datelor tale cu caracter personal. Acesta ar putea fi cazul dacă datele sunt prelucrate ilegal, dacă prelucrarea nu mai este necesară sau dacă îți retragi consimțământul. DPO-ul nostru va evalua dacă cerereata este valabilă sau dacă există o cerință legală de a păstra datele.

Dreptul de restricționare a prelucrării: în anumite situații, ai dreptul de a solicita restricționarea temporară a prelucrării (unei părți a) datelor tale cu caracter personal, de exemplu, pentru că te îndoiești de corectitudinea informațiilor sau consideri că păstrarea datelor nu mai este necesară.

Dreptul de a obiecta: atunci când prelucrăm date cu caracter personal în interesul nostru legitim, ai dreptul de a obiecta împotriva prelucrării. Vom lua în considerare obiecția ta și vom evalua dacă prelucrarea datelor te afectează în mod suficient de semnificativ pentru ca noi să încetăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: ai dreptul de a ne solicita să îți transferăm direct datele tale cu caracter personal. Acest lucru se aplică datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm cu consimțământul tău sau pe baza executării unui contract.

Dreptul de a depune o plângere: ai dreptul să depui o plângere cu privire la prelucrarea de către noi a datelor tale cu caracter personal, adresată DPO-ului nostru. În cazul în care consideri că Brink's nu s-a ocupat mulțumitor de solicitarea ta, poți depune o plângere și la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Nu facem profiluri ale vizitatorilor paginii noastre de internet. Prin urmare, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu este aplicabil.

Perioade de păstrare

În conformitate cu RGPD, respectăm principiul conform căruia nu stocăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate datele. Uneori se aplică o perioadă de păstrare legală (minimă) pe care trebuie să o respectăm, de exemplu în scopuri fiscale. În astfel de cazuri, nu este posibil să îți exerciți dreptul la ștergere.

În ceea ce privește modulele cookie, poți verifica perioada de păstrare pentru fiecare tip de cookie în parte cu un clic pe „detalii" în bannerul de preferințe privind modulele cookie.

Transferuri de date

În calitate de operator, luăm măsuri pentru a ne asigura că datele tale cu caracter personal sunt stocate și prelucrate în interiorul Spațiului Economic European și nu sunt transferate în țări terțe în absența unei decizii de adecvare sau a regulilor corporative obligatorii. Cu toate acestea, nu putem garanta pe deplin că nu sunt transferate date cu caracter personal în țări terțe, cum ar fi SUA, unde se află sediul central al Brink's. Acordurile noastre de prelucrare au fost încheiate astfel încât să minimalizeze acest risc, de exemplu prin includerea unor clauze contractuale standard.

Avem un acord de transfer de date cu caracter personal în interiorul grupului nostru de companii. Scopul acestui acord este de a asigura securitatea datelor tale în cadrul grupului Brink's.

Securitatea informațiilor

Brink's are responsabilitatea de a se asigura că datele tale personale sunt prelucrate într-un mod sigur. În acest scop, Brink's a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor. Aceste măsuri includ, printre altele, asigurarea faptului că este sigură conexiunea ta la această pagină de internet și că buletinele informative sunt trimise în siguranță.

Actualizarea declarației

Brink's poate actualiza oricând prezenta declarație de confidențialitate. Vom anunța o astfel de modificare pe pagina noastră de internet. În cazul în care Brink's dorește să modifice substanțial scopurile prelucrării, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul tău, Brink's îți va solicita din nou consimțământul pentru aceste noi scopuri.


Versiune: ianuarie 2024