Skip to Content

Notă de informare generală privind prelucrările de date cu caracter personal

Această Notă de informare se referă la prelucrările de date cu caracter personal realizate de BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL, cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 42, etaj 12, București, Sector 2, România, în calitate de operator de date cu caracter personal (denumită BRINK’S (RO) în cele ce urmează).

Documentul se aplică următoarelor persoane vizate:
1. Reprezentanți sau angajați ai partenerilor noștri de afaceri (clienți sau furnizori);
2. Reprezentanți ai potențialilor furnizori sau potențiali clienți;
3. Vizitatori ai sediilor, punctelor de lucru, incintelor BRINK’S (RO);
4. Vizitatori ai site-ului BRINK’S (RO), paginilor social media BRINK’S (RO);
5. Persoane fizice care ne transmit solicitări, reclamații, sesizări, etc.
6. Cursanți.

1. În cazul reprezentanților sau angajaților clienților sau furnizorilor, este posibil să prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

   - numele,
   - prenumele,
   - funcția,
   - denumire angajator,
   - adresa e-mail serviciu,
   - adresa poștală birou,
   - telefon serviciu,
   - semnătura;
   - date user, IP, locația în cazul în care folosesc aplicații ale companiei noastre,
în următoarele scopuri:
   - încheierea/ executarea contractului cu clienții/ furnizorii pe care persoanele vizate îi reprezintă;
   - menținerea și îmbunătățirea relației contractuale (inclusiv, pentru a răspunde eventualelor întrebări, solicitări, reclamații);
   - marketing adresat persoanelor juridice pe care persoanele vizate le reprezintă (ca de exemplu, comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, analize de marketing, solicitări de feedback, etc).

Temeiul acestor prelucrări este unul contractual sau interesul legitim al companiei noastre, după caz.

2. În cazul persoanelor fizice reprezentanți ai potențialilor clienți sau furnizori, este posibil să prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

   - numele,
   - prenumele,
   - funcția,
   - denumire angajator,
   - adresa e-mail serviciu,
   - adresa poștală birou,
   - telefon serviciu,
   - semnătura;

în următoarele scopuri:

   - marketing adresat persoanelor juridice pe care persoanele vizate le reprezintă (ca de exemplu, comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, analize de marketing, solicitări de feedback, etc);
   - inițierea colaborării și încheierea de contracte comerciale.

Temeiul acestor prelucrări îl reprezintă interesul legitim al companiei noastre sau consimțământul persoanelor vizate, după caz.

3. Este posibil să prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale vizitatorilor sediilor, punctelor de lucru, incintelor BRINK’S (RO):

   - datele din actul de identitate, informații privind scopul, data și durata vizitei;
   - imagini (înregistrări video - CCTV).

Scopul prelucrării îl reprezintă asigurarea securității persoanelor și bunurilor din sediile, punctele de lucru, incintele BRINK’S (RO).

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă, după caz, interesul legitim al companiei noastre sau existența obligațiilor legale care îi revin BRINK’S (RO) conform Legii 333/ 2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Normelor de aplicare a acesteia.

4. Pentru vizitatorii site-ului BRINK’S (RO), paginilor social media BRINK’S (RO) se aplică următoarele:

Atunci când folosim platformele social media, ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate, dar responsabilitatea privind utilizarea și administrarea de cookies aparține platformelor respective.

În cazul site-ului BRINK’S (RO), utilizarea de cookies se face în baza consimțământului explicit exprimat de către vizitatori.

5. În relația cu persoane fizice care ne transmit solicitări, reclamații, sesizări, etc. este posibil să prelucrăm următoarele date cu caracter personal puse la dispoziție de acestea:

   - numele,
   - prenumele,
   - adresa e-mail,
   - adresa poștală,
   - telefon,
   - semnătura,
   - locația la o anumită dată,
   - date colectate de aplicațiile folosite pentru a asigura securitatea IT.

Temeiul acestor prelucrări îl reprezintă interesul legitim al companiei noastre sau consimțământul implicit al persoanelor vizate, după caz.

6. În cazul persoanelor fizice care participă pe cont propriu la cursurile organizate de BRINK’S (RO), datele personale prelucrate pot fi:

   - datele din actul de identitate,
   - adresa e-mail,
   - adresa poștală,
   - telefon,
   - semnătura,
   - denumire angajator.

Temeiul acestor prelucrări îl reprezintă încheierea/ executarea contractului cu persoanele vizate în cauză.

Datele cu caracter personal se stochează în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate. Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

În mod obișnuit, nu efectuăm transferuri de date ale persoanelor vizate către alte companii, organizații sau persoane din state terte sau către organizații internaționale. În situația excepțională a transmiterii în țări terte, ne asigurăm că sunt luate toate garanțiile necesare.

Limităm accesul la datele cu caracter personal la strictul necesar, dar în anumite situații este posibil să divulgăm datele persoanelor vizate către persoane împuternicite, instituții, autorități, de exemplu:

   - din motive legitime legate de activitatea noastră,
   - pentru constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane
   - pentru că avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

- de acces – puteți obține informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și o copie a acestora;
- la rectificare – puteți solicita completarea sau actualizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care sunt incomplete sau inexacte;
- de a fi uitat – în anumite situații, puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
- la restricționarea prelucrării – în anumite situații, puteți solicita prelucrarea condiționată a datelor cu caracter personal până la soluționarea anumitor operațiuni referitoare la datele dvs.;
- la opoziție – în situația prelucrării întemeiate pe realizarea unor interese legitime, vă puteți opune motivat unei astfel de prelucrări;
- la portabilitatea datelor – puteți solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. și prelucrate prin mijloace automate într-un format structurat, care poate fi citit automat.

În cazul în care temeiul legal al prelucrării acestor date îl reprezintă consimțământul dvs, aveți dreptul să refuzați prelucrarea acestor date, dar în această situație nu vom mai putea să vă includem în procesele pentru care era necesară prelucrarea respectivă.

Aveți de asemenea dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat, fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor intervenite până la acel moment sau a prelucrărilor realizate în baza altor temeiuri legale.

Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate și datate, la:

- sediul operatorului: Șos. Pipera nr. 42, etaj 12, București, Sector 2, România,
 sau 
- adresa de e-mail dpo.ro@brinks.com
 
În situația în care considerați că drepturile dvs. nu sunt respectate, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Data intrării în vigoare: 2021

Documentul se supune unor revizii periodice. Pentru a fi informat, sau pentru orice alte detalii suplimentare, vă rugăm să ne scrieți pe adresa dpo.ro@brinks.com.